Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

PODMÍNKY SPLATNOSTI ÚPLATY

 

  • Platba probíhá pouze bezhotovostně
  • Zřídit v bance souhlas s inkasem
  • Doklad o zřízení předáváte vedoucí ŠJ
  • Platba probíhá k 15. dni v měsíci
  • Školné se platí na aktuální měsíc
  • Stravné se platí zpětně dle odebrané stravy
  • Dbejte o dostatečnou finanční rezervu
  • Doporučujeme limit 1 200,-
  • V případě sourozenců je třeba limit zdvojnásobit- platba proběhne v jedné úhradě.

Číslo účtu školky  4160001377/6800 

 

Bez uhrazení plateb nemůže Vaše dítě navštěvovat školku!

Neodhlášenou stravu hradí rodiče po celou dobu nepřítomnosti ve školce!

 

 Odhlašování stravy- den předem do 13h, včetně odpolední svačiny na následující den.

V případě nemoci-  vyzvedáváte   oběd pouze první den nepřítomnosti dítěte do čistého jídlonosiče v kuchyni od 11h.- 11.30h+ sdělíte odhlášení na ostatní dny.

Ve školním roce 2018/19 činí výše školného 210,- Kč.

 

Za předškolní vzdělávání v posledním roce před nástupem povinné školní docházky se školné neplatí.


 

S okamžitou platností dochází ke změně telefonního čísla pro omlouvání obědů. Na ostatních telefonních číslech oběd odhlášen nebude! Pro omlouvání obědů v MŠ Ugartova 279 slouží  telefonní číslo 732 456 336 nebo formuláře u šatny.

 

S platností od 1. ledna 2018 dochází k navýšení ceny stravného.

 

STRAVNÉ

 

Přesnídávka       7,-

Oběd                18-

Svačina              7,-

 

Polední strava   25,-

Celodenní strava 32,-

 

  Dítě, které ve školním roce 2018/2019 dovrší 7 let:

 

Přesnídávka       7,-

Oběd                21,-

Svačina              7,-

 

Polední strava   28,-

Celodenní strava 35,-

     

 

                                               

 

Úplata za školní stravování je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb. a strávníci hradí pouze v plné výši suroviny, ostatní náklady – energie, mzdové náklady jsou hrazeny z provozních prostředků.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle výše uvedené vyhlášky na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

souhlas k inkasu

(Marta Lodesová, 1. 2. 2017 14:33)

Dobrý den, souhlas k inkasu zaveden v loňském roce. Stále nedochází ke strhávání z vaší strany. č. účtu 43-6696630277/0100. Školné zaplaceno do 1/2017, žádám o strhávání až od 2/2017. děkuji Marta Lodesová